MEDIACIO 2 boys-3111230 CUT

MEDIACIÓ

És un procés voluntari on dues o més parts involucrades en un conflicte treballen…

La mediació és un procés voluntari on dues o més parts involucrades en un conflicte treballen, amb l’ajut del mediador/a, per generar les seves pròpies solucions i resoldre el conflicte. La mediació busca obtenir una solució que beneficiï a ambdues parts.

PARENTO-FILIAL

Resolem, conflictes entre pares/mares i fills/es.

PROCÉS DE SEPARACIÓ I/O DIVORCI

Assessorament a Famílies en situació de conflicte.

PARENTO-FILIAL natalya-zaritskaya-144626-CUT
PARENTO-FILIAL

Els conflictes entre pares/mares i fills/es son situacions quotidianes que es poden presentar en major o menor mesura. Els desacords per temes com les normes, límits, comportament, opinions… poden arribar a generar un estat de tensió dins la família que enterboleixi les relacions i no permeti una relació tranquil·la i distesa entre els membres de la família.

Si la família no desenvolupa habilitats que afavoreixin la resolució dels conflictes, es pot generar una separació afectiva entre els membres o una relació basada en la tristesa, el mal humor i la ràbia.

Psicòlegs especialistes en Família us ajudaran a trobar la manera de millorar aquestes relacions i crear estratègies i habilitats que us permetin gestionar els conflictes dins la família i recuperar unes relacions positives, tranquil·les i afectives amb els vostres fills/lles.

SEPARACIO siim-lukka-284675-CUT
PROCÉS DE SEPARACIÓ I/O DIVORCI

Assessorament a Famílies en situació de conflicte. En casos de separació i/o divorci, la figura del mediador treballa per ajudar a les famílies a arribar a acords que els permeti reorganitzar tots els aspectes de la cura del fills i filles i la seva relació com a pares. És important que la separació no impedeixi que els fills i filles mantinguin una relació oberta, segura i equilibrada amb ambdós progenitors.